انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر سخت افزار Computer Hardware

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر سخت افزار Computer Hardware

عنوان پروژه:طراحی سیستم چند پردازنده ای بهینه برای مدل شی گرای داده شده (با رویکرد طراحی توام سخت افزار- نرم افزار)

چکیده:

در این پروژه یک روش طراحی سیستم های نهفته ارائه می شود که از روی مدل شی گرای داده شده ،سیستم چند پردازنده ای بهینه را با رویکرد طراحی توام سخت افزار – نرم افزار نتیجه می دهد.در واقع ورودی مساله یک توصیف شی گرا (از یک سیستم نهفته )شامل اشیا و ارتباطات بین آنها می باشد.ارتباط بین اشیا بوسیله فراخوانی متدها انجام می گیرد.و پاسخ مساله یک سیستم تک تراشه ای چند پردازنده ای شامل تعدادی پردازنده شی گرا به همراه شبکه میان ارتباطی آنها(بصورت شبکه روی تراشه)می باشد.پردازنده هدف در این پروژه پردازنده های شی گرای ادیسه می باشند.ادیسه یک متدولوژی طراحی پردازنده شی گرای ASIP  است و پردازنده های سنتز شده با ادیسه این قابلیت را دارند که متدهای یک توصیف گرای شی گرا را به عنوان دستور العمل های خاص منظوره به هر دو صورت سخت افزار ی  و نرم افزاری اجرا کنند.

هدف این پروژه در واقع طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم افراز سخت افزار – نرم افزار می باشد که اشیا یک توصیف شی گرا(در واقع تعریف سیستم نهفته مورد نظر بصورت شی گرا) را بین پردازنده های OO-ASIPادیسه پخش می کنند.در گام اول این مساله را با استفاده از روش برنامه ریزی خطی مدل کردیم و به حل مدل پرداختیم که منجر به پاسخ بهینه برای سیستم شد.در گام بعدی یک روش جدید و ساده و کارا برای مدل سازی مسائل افراز سخت افزار – نرم افزار ایجاد گردید که مدل عمومی کلاسیک نام دارد و این امکان را فراهم می کند که هر الگوریتمی را بتوان براحتی و سریع روی مدل اعمال کرد.پس از مدلسازی مساله با این روش دو الگوریتم کاملا متفاوت حریصانه و ژنتیک را روی مدل اعمال کردیم.الگوریتم ها را برای ارزیابی درستی عملکرد و سرعت اجرا با الگوریتم جستجوی فراگیر مقایسه کردیم.نتایج مقایسه بسیار امیدوار کننده بود.

کلیدواژه ها:مدل شی گرا – تک تراشه – چند پردازنده – پاسخ بهینه – مدل عمومی کلاسیک