انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی پزشکی Biomedical Engineering

انجام پایان نامه مهندسی پزشکی Biomedical Engineering 

دپارتمان مهندسی برق در گروه مشاوران ایران تز از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و تهران می باشد.این دپارتمان در حوزه چاپ مقالات و پروپوزال و پایان نامه آماده همکاری با دانشجویان می باشد.گرایش هایی از رشته ی مهندسی برق که کارشناسان ایران تز در آنها آمادگی همکاری با دانشجویان را دارند به شرح زیر می باشد:

انجام پایان نامه مهندسی برق در گرایش های زیر:

انجام پایان نامه مهندسی برق مخابرات

انجام پایان نامه مهندسی برق قدرت

انجام پایان نامه مهندسی برق الکترونیک

انجام پایان نامه مهندسی برق کنترل

انجام پایان نامه مهندسی برق دیجیتال

انجام پایان نامه مهندسی برق مهندسی پزشکی

گروه مشاوران ایران تز آمادگی همکاری با دانشجویان در زمینه های مختلف مهندسی برق از جمله هوش مصنوعی,پردازش تصویر ,داده کاوی ,الگوریتم های تکاملی همچون الگوریتم ژنتیک ,شبیه سازی تبرید,الگوریتم انبوه ذرات ,برنامه نویسی میکروکنترلر ,شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال و بالعکس ,مدلسازی سیستم قدرت, پایداری و حفاظت سیستم قدرت  ,طراحی کنترل کننده سیستم قدرت, انرژی های نو ,تجدیدساختار و بهره برداری را دارا می باشند.

انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال مهندسی برق:

نگارش پروپوزال مهندسی برق یکی از گامهای اولیه و مهم در انجام پایان نامه مهندسی برق می باشد.از آنجا که بسیاری از دانشجویان در نحوه ی نگارش پروپوزال خود دچار مشکلاتی می گردند ارائه ی مشاوره ی رایگان از جمله فعالیت های گروه مشاوران ایران تز قرار گرفته است.به همین منظور شما می توانید با مشاوران رشته ی خود در ارتباط بوده و سوالات خود را در زمینه ی تخصصی مطرح نمایید.

عنوان پروژه:پیش بینی ساختار دوبعدی استخوان در ناحیه پروکسیمال فمور و تخمین نیروهای غالب مفصلی با استفاده از روش Level Set و تئوری های نوسازی

چکیده:هدف از انجام این مطالعه دستیابی به راه حلی مناسب برای بهینه سازی شیوه تخمین نیروهای مفصلی با استفاده از توزیع دانسیته استخوان می باشد که شامل ارائه روشی جدید برای پیش بینی ساختار استخوان بر مبنای تئوری خود بهینه سازی و سپس استفاده از آن در تعیین نیروهای مفصلی است. برای رسیدن به این منظور از الگوریتم بهینه سازی Level Set برای پیش بینی ساختار استخوان استفاده شده است. در این مرحله روابط نوسازی برای دو حالت شبیه سازی ساختار داخلی و شبیه سازی همزمان ساختار داخلی و خارجی استخراج شده برای مدلسازی ساختار استخوان پروکسیمالی فمور استفاده شد. مقایسه نتایج بدست آمده با تصاویر سی تی اسکن و نتایج دیگر کارهای انجام شده نشان داد که این روش قابلیت پیش بینی شکل و توزیع دانسیته استخوان را در اثر بارهای مکانیکی وارد بر آن داراست. همچنین با توجه به اینکه استخوان یک نمونه طبیعی از مواد FGM است، این روابط باید قادر به پیش بینی شکل بهینه این مواد نیز باشند . صحت این موضوع با مقایسه نتایج اعمال الگوریتم بر روی نمونه های حل شده برای موادFGM نشان داده شد. در مرحله دوم مطالعه، برای تخمین نیروهای مفصلی، ابتدا براساس توزیع دانسیته ظاهری استخوان و با استفاده از حل معکوس معادلات دیفرانسیلی جزئی استخراج شده برای مدل های نوسازی، توزیع دانسیته انرژی کرنشی بدست آمده و در گام دوم با در دست داشتن توزیع دانسیته انرژی کرنشی و در نظر گرفتن مکان و جهت بارهای وارده به عنوان فرضیات اولیه مساله، با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقادیر مجهولی نیروها بدست آمدند .در نهایت، الگوریتم بر روی مدل واقعی بدل است آمده .3 داده های سی تی اسکن اجرا شد.در نهایت نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات و آزمایشات مطرح شده در ادبیات مقایسه گردید. نتیجه این بررسی نشان داد که این الگوریتم به خوبی می تواند نیروهای غالب وارد بر استخوان را تخمین بزند.

کلمات کلیدی: تئوریهای نوسازی، نیروهای غالب مفصلی، پروکسیمال فمور، روش Level Set، الگوریتم ژنتیک.

عنوان پروژه:مدل سازي عضلات چهارسرراني و طراحي دستگاه تقويت عضلات مبتني بر سيال رئولوژيك مغناطيسي

چکیده: عضلات باز کننده زانو به عنوان یکی از مهمترین عضلات بدن انسان، نقشی اساسی در عملکرد زانو ایفا میکنند. تقویت این عضلات، همواره مورد تأکید پزشکان برای پیشگیری از دردهای زانو و حتی درمان بعضی از بیماریهای زانو بوده است. عده زیادی بر این باورند که با تقویت بخش داخلی عضلات چهارسررانی نسبت به بخش خارجی این عضلات، می توان از سندروم درد کشککی رانی پیشگیری نمود یا آن را درمان کرد. در این راستا یک سیستم تقویت عضلات مبتنی بر ترمز رئولوژیک مغناطیسی برای اعمال تمرینهای ایزومتریک، ایزوکینتیک و ایزوتونیک بر روی زانو با امکان تقویت انتخابی عضلات طراحی شده است. پیش از شروع به طراحی دستگاه، مدل اسکلتی عضلانی از عضلات چهارسررانی در محیط نرمافزار OpenSim تهیه شده است که توسط آن، فعالیت هریک از اجزای عضلات چهارسر تخمین زده میشود. مدل اسکلتی عضلانی شامل شش جزء اعضلات چهارسررانی و استخوانهای لگن، ران، کشکک و درشت نی می باشد. مفصل زانو به صورت مفصلی با دو درجه آزادی تعریف شده است که علاوه بر بازو بسته شدن زانو، چرخش محوری ساق پا را نیز فراهم میکند. طول و بازوی گشتاور عضلات بر حسب زاویه زانو از مدل محاسبه شده است. با استفاده از این دو پارامتر و آنالیز دینامیک معکوس، رابطهای بین فعالیت عضلات در هر زاویه زانو به دست آمده است. سپس با انجام بهینه سازی، ضمن مینیمم کردن مجموع مربعات فعالیتها، فعالیت هریک از عضلات به دست آمده است. بنابراین با اعمال بارگذاری متناسب با نوع تمرین، سرعت ها و بارهای خارجی مختلف و چرخش های ساق پا، نسبت فعالیت عضله پهن داخلی به فعالیت عضله پهن خارجی در شرایط مختلف به دست آمده است. با استفاده از این مدل، تمرین ایزوکینتیک در بیشترین سرعت باز شدن زانو با چرخش خارجی ساق پا به عنوان بهترین تمرین تقویت عضلات چهارسررانی پیشنهاد شده است زیرا در این تمرین نسبت فعالیت عضله پهن داخلی به عضله پهن خارجی بیشینه است. سپس با استفاده از اندازه گیری آزمایشگاهی فعالیت EMG عضلات از ۸ نفر مرد سالم، درستی این پیش بینی بررسی شده است. در این راستا فعالیت EMG عضلاتپهن داخلی مایل، پهن خارجی و راستارانی در تمرینهای ایزوکینتیک با سرعتهای گوناگون و تمرین ایزومتریک اندازه گیری شده است. سپس سیگنالها تقویت شدهاند و فیلترمیان گذر۱۰-۵۰۰ هرتز اعمال شده است. پس از تحلیل و نرمال سازی دادهها نسبت به حالت ایزومتریک، مشاهده میشود که تمرین ایزوکینتیک با چرخش خارجی ساق و مچ پا، تنها تمرینی است که به صورت معناداری نسبت فعالیت عضلات داخلی به خارجی را افزایش می دهد. به این ترتیب مدلسازی انجام شده با اندازهگیری آزمایشگاهی نیز تأیید شده است. پس از یافتن تمرین بهینه تقویت عضلات، دستگاه تقویت عضلات طراحی شده تا بتواند این تمرین بهینه را روی زانو اعمال نماید. دستگاه تقویت عضلات شامل بدنه، اسکلت ساق پا، اسکلت مچ پا، اسکلت کف پا، سنسورهای گشتاور و سرعت، گیربکس و ترمز رئولوژیک مغناطیسی می باشد. همچنین یک سیستم کنترلی سه حلقه ای طراحی و شبیه سازی شده است که گشتاور و سرعت را تنظیم میکند.

کلیدواژه ها:مدل اسکلتی عضلانی زانو، فعالیت EMG عضلات چهارسررانی، سیستم ایزوکینتیک زانو، ترمز رئولوژیک مغناطیسی

عنوان پروژه: مقايسه مدل ها و ابزارهاي مختلف بررسي ريسك آسيب به ستون فقرات در حين فعاليت هاي باربرداري

چکیده: تاکنون ابزارهای تحلیل باربرداری متعددی برای پیش بینی میزان ریسک آسیب ستون فقرات خصوصا کمر ظهور یافته اند. برای استفاده از این ابزارها باید ابعاد دقیق آنها را شناخت و هر یک را در محدودهی کاربری مناسب خود به کار گرفت. این پژوهش به مقایسه ی ابزارهای مختلف تحلیل باربرداری پرداخته است تا دستورالعملهایی را برای استفاده از آنها ارائه نماید. مقایسه ی انجام گرفته شامل مقایسه ی بین ابزارها و همچنین مقایسه نتایج ابزارها با نتایج آزمایشگاهی برای فشار داخل دیسک می باشد. برای استفاده از مدلها، ۲۲ فعالیت مختلف طراحی شده است که عبارتند از: مشاوره پایان نامه حالت ایستاده متقارن بدون بارو با بار (نزدیک یا دور از بدن و یا در طرفین بدن)، فلکشان متقارن با بدون بار، ایستاده با بار غیرمتقارن در یک دست و دو دست، باربرداری غیرمتقارن با بالاتنه متقارن غیرمتقارن این فعالیتها به پنج ابزار تحلیلی باربرداری اعمال شده است که عبارتند از: معادلهای نیروی فشاری کمر با محاسبات دستی (HCBCF)، معادله چندجمله ای مک گیل و همکاران، معادلات رگرسیون ارجمند و همکاران و نرم افزار مدلسازی انیبادی. نتایج نشان داد که معادلات رگرسیون و نرم افزارانیبادی بهترین تطابق را با نتایج آزمایشگاهی برای فشار داخل دیسک دارند. معادلات رگرسیون غیر از باربرداری متقارن با دو بار در هر دست، و بار برداری با عدم تقارن بالاتنه نتایج قابل قبولی دارد. انیبادی غیر از فلکشان بالای ۹۰، ابداکشن ۹۰ درجه ی دست و همچنین فعالیتهای سنگین قابل استفاده است. مک گیل نسبت به افزایش بار چندان حساس نیست؛ ولی در عوض به جهت بار نسبت به بدن حساسی است. معادله ی HCBCF برای باربرداری متقارن در عین سادگی نتایج خوبی ارائه میدهد. هیچ یک از مدلها نسبت به ارتفاع بار حساسیت ندارند. اگر دو بعد سادگی و دقت به طور همزمان مدنظر باشد، با اندکی ملاحظات معادلات رگرسیون بهترین گزینه برای پیش بینی بار ستون فقرات است.

کلیدواژه ها: مدل های بیومکانیکی ستون فقرات، ابزارهای تحلیل باربرداری، معادلات رگرسیون،معادله چندجمله ای مک گیل

عنوان پروژه: تشخيص زودهنگام بيماري آپنه - براديكاردي در نوزادان نارس از روي سيگنال هاي قلبي

چکیده: بیماری آپنه-برادیکاردی در نوزادانی که نارس متولد شده اند، به مفهوم ایست تنفسی طولانی مدت به همراه افت در نرخ ضربان قلب میباشد. این بیماری یکی از شایعترین بیماریها در میان نوزادان نارس است که رخداد آن می تواند با عوارض خطرناکی همچون ایجاد آسیب به بخشهای مختلف دستگاه عصبی همراه گردد. عدم جلوگیری از رخداد مکرر آن نیز می تواند در مواردی به مرگ نوزاد منجر شود. عمدهترین روش مقابله با این بیماری، ارائه روشی برای تشخیص بیماری به منظور اطلاع رسانی پرستار مراقب جهت انجام اقدامات لازم می باشد. تاکنون مطالعات مختلفی برای تشخیص زودهنگام این پدیده با پردازش سیگنالهای قلبی انجام و روشهای مختلفی نیز پیشنهاد شده است و هدف این پروژه نیز در این راستا می باشد. در این پروژه سریهای زمانی حاوی اطلاعات مبتنی بر رخداد آپنه-برادیکاردی از سیگنالهای قلبی استخراج، و روشهای کلاسیک و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف بر اساس این سریهای زمانی، پیاده سازی و مقایسه شده اند. علاوه بر آن در این تحقیق، اثر استفاده از دادهها بصورت مجزا و چندبعدی در الگوریتم های مدل مخفی مارکوف و مدل مخفی نیمه مارکوف و همینطور با در نظر گرفتن برهمکنش بین دادهها در الگوریتم مدل مخفی مارکوف کوپلاژشده مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج مربوط به انجام پایان نامه پردازش با استفاده از سه الگوریتم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف به همراه الگوریتم KNN با استفاده از سری زمانی بدست آمده از سیگنالهای قلبی نوزادان نارس ارائه شده اند. این سری ها شامل سری RR دامنه موج R و طول دوره زمانی کمپلکس QRS و سیگنال تنفسی هستند که سیگنال تنفسی با استفاده از روش ارائه شده در این پروژه و بر اساس نوعی فیلتروفقی از سیگنال قلبی بدست آمده است. نتایج گویای این حقیقت است که سیستم پیشنهادی برای استفاده از مدل مخفی مارکوف کوپلاژ شده دو کانالی با پیاده سازی ارائه شده توسط ریزک که با استفاده از دو سری زمانی RR و اثر تنفسی به تشخیص بیماری آپنه-برادیکاردی می پردازد قادر است با نتایج قابل توجهی رخداد برادیکاردی را تشخیص دهد. لازم به ذکر است که در این پردازش ها داده های ثبت شده ی مربوط به  سیگنالهای قلبی تعدادی نوزاد در بیمارستان دانشگاه رن ۱ فرانسه مورد استفاده قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:آپنه-برادیکاری،الکتروکاردیوگرام،تشخیص زود هنگام،مدل مخفی مارکوف،مدل مخفی نیمه مارکوف،مدل مخفی مارکوف کوپلاژشده

عنوان پروژه:اندازه گیری قند خون بصورت غیرتهاجمی با امواج التراسوند

چکیده:اندازه گیری قندخون در بیماران دیابتی امری بسیارضروری است.چراکه با بررسی مداوم آن می توان از عوارض جدی آن جلوگیری کرد.در حال حاضر این این اندازه گیری با ایجاد بریدگی سر انگشت بیمار و گرفتن نمونه خون از آن صورت می پذیرد که البته کاری دردآور است.بنابراین ایجاد یک روش بدون درد برای این اندازه گیری عملی بسیارمفید است.برای طراحی یک وسیله به منظور اندازه گیری گلوکز خون به صورت غیرتهاجمی در بیماران دیابتی وجود مسئله محدودیت تکنولوژی مدتهاست که مهندسان پزشکی با آن روبرو هستند.در این بحث با استفاده از این حقیقت که با افزایش قند پایان نامه حل شده در مایع سلولهای بدن به مقدار اندک چگالی آن ماده را افزایش می دهد به طوریکه به مقدار ناچیز سرعت صوت در درون مایع سلولهای بافت کاهش می یابد.اگراین امکان وجود داشته باشد که با دقت کافی سرعت صوت و یا یک کمیت وابسته به آن مثل فاز اندازه گیری شود می توان غلظت قندخون موجود در بافت را شناسایی کرد.البته بدون ایجاد اغتشاش و تغییر در فاکتورهای فیزیولوژیکی چگالی بافت.

کلید واژه ها:امواج التراسوند – گلوکز – فیزیولوژیکی - اغتشاش.

عنوان پروژه:مطالعه المان محدود پروتزهای استخوان ران از جنس تیتانیم و فولاد بر اساس بارگذاری دینامیکی

چکیده:هدف اصلی در این پروژه بررسی پروتز در شرایط کاری بارگذاری دینامیکی می باشد که معادلات حاکم بر آن نگاشته شود و در نرم افزارهای شبیه‌سازی مورد مطالعه قرار گیردد. با توجه به آنکه بیشترین بار بر روی ران فرد می باشد این مدلسازی باید بر اساس رژیم های متفاوت کاری مانند، راه رفتن و دویدن و یا پرش های بلند که شبیه ضربه عمل مینماید شبیه سازی گردد.کاربرد مستقیم آن هم بهینه سازی مدل های فلزی موجود و بهره وری بالاتر در عملکرد خواهد بود.بنابراین با توجه به این مورد می‌توان در بسیاری ازموارد پروتزی سبک‌تر و قوی‌تر برای افراد به کاربرد که در شرایط واقعی بارگذاری عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه ها: روش المان محدود، پروتز مفصل ران ، شبیه سازی دینامیکی.

 انجام پایان نامه مهندسی برق