انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی نفت مخازن Petroleum Reservoir Engineering

انجام پایان نامه مهندسی نفت مخازن Petroleum Reservoir Engineering

عنوان پروژه:بررسی تزریق امتزاجی و تزریق متناوب آب و گاز (WAG) و مقایسه این دو روش در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کشور

چکیده: تزریق امتزاجی گاز (Miscible Gas Injection) و تزریق متناوب آب و گاز(WAG) از مهمترین روش های ازدیاد برداشت نفت هستند که کاربرد آن در جهان برای تولید بیشتر نفت روز به روز در حال افزایش است. در تزریق امتزاجی گاز به درون مخزن نفتی، گاز و نفت تحت مکانیزم جابجایی در سطوح تماس مختلف، تشکیل یک بانک از سیال تکفاز را می دهند که در آن نیروهای بازدارنده حرکت سیال ناچیز هستند. برای تشکیل این بانک امتزاجی به یک حداقل فشاری یا حداقل غلظتی ( & MMP MME) نیاز است که در کمتر از آن مقدار به هیچ عنوان نفت و گاز تشکیل یک فاز را نمی دهند. در فرایند WAG نیز با تزریق متناوب آب و گاز، بخشی از نفتی که در هر نیمه سیکل بوسیله هر کدام از فازها به دام افتاده در نیمه سیکل دیگر بوسیله فازدیگر جابجا می شود و بدین وسیله ضریب استحصال بالا می رود. در این پروژه با توجه به نوع مخازن ایران بحث تزریق گاز به صورت امتزاجی و تزریق متناوب آب و گاز(WAG) در یک مخزن نفتی بررسی می شود. در ابتدا مدل سازی سیال مخزن چشمه خوشی بوسیله تنظیم پارامترهای معادله حالت پنگ رابینسون و انطباق داده های آزمایشکاهی PVT انجام می شود. بوسیله مدل سیال ساخته شده آزمایش لوله قلمی برای محاسبه شرایط امتزاج شبیه سازی شده و سپس نتایج این شبیه ساز با مقدار MMP سیستم گاز تفکیک گر و نفت مخزن چشمه خوش (که بوسیله پژوهشکده ازدیاد برداشت در آزمایشگاه بدست آمده است) مقایسه شده و اعتبار سازی می شود. با کمک این شبیه ساز مقدار MMP برای گازهای نیتروژن، دی اکسید کربن ، گاز تفکیک گر و گاز طبیعی محاسبه شده است. نتایج نشان داد که گاز دی اکسید کربن دارای MMP کمتری نسبت به سایر گازها بوده و در شرایط کنونی مخزن به راحتی به شرایط امتزاج می رسد. سپس مدل دینامیک مخزن بوسیله سیال مدل شده، ساخته شده و اعتبار سازی شده است. تزریق در ابعاد میدانی نیز نشان داد که گاز دی اکسید کربن موثرترین گاز در افزایش ضریب استحصالی نفت می باشد. پیش بینی تخلیه طبیعی مخزن برای چاه های کنونی میدان نشان داد که در سال ۲۰۱۴ دوره پایدار تولیدی (plateau) به پایان می رسد در نتیجه برای طولانی شدن این دوره سناریوهایی تزریقی از سال ۲۰۱۳ انجام شد. تزریق امتزاجی و تزریق متناوب آب و گاز(WAG) و تاثیر پارمترهای آن مانند نسبت WAG و نیمه سیکل بر روی افزایش ضریب بازیافت نفت آنالیز شده است. علاوه بر این دو روش، سناریوهایی برای تزریق آب، تزریق متناوب آب و گاز بصورت هیبریدی و تزریق فوقانی آب و تحتانی گاز و فوقانی گاز و تحتانی آب نیز در این مخزن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تزریق امتزاجی در مقایسه با سایر روشها با ضریب بازیافت نهایی حدود ۹۰ درصد،بیشترین تاثیر را در افزایش تولید نفت داشته و دوره پایدار تولیدی را تا سال ۲۰۱۷ امتداد می دهد.

کلید واژه:تزریق گاز امتزاجی، حداقل فشار امتزاجی، آزمایش لوله قلمی، تزریق متناوب آب و گاز، WAG هیبریدی

عنوان پروژه:تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

چکیده:امروزه تجزیه و تحلیل واحد های فرایندی با استفاده از روش های سیستماتیک برای اطمینان از ایمن بودن واحدها در کنار تجارب مهندسی امری ضروری به نظر می رسد.یکی از عمده ترین مراحلی که برای افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود و یا در حال طراحی به کارگرفته می شود عبارتست از ارزیابی ریسک خطراتی همچون پخش شدن مواد شیمیایی در محیط است.ارزیابی کمی و کیفی ریسک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جزء جدایی ناپذیر در طراحی واحدهای فرایندی به حساب می آید.ولی این موضوع در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده و به جرات می توان گفت که یکی از دلایل موثر در این موضوع عدم آشنایی لازم با مبانی ابتدایی ارزیابی کمی و کیفی ریسک می باشد.مدلسازی پیامدهای خطرات محتمل در داخل یک واحد فرایندی یکی از عامل های مهم در مراحل ارزیابی ریسک محسوب می شود.تخمین اثرات و عواقب حوادث ناخواسته در داخل یک واحد فرایندی توسط مدلهای ریاضی تحلیل پیامد نام دارد.پس مدیریت ریسک در یک واحد فرایندی بدون بررسی تحلیل پیامد امکان پذیر نیست.در این پروژه به بررسی واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس و تحلیل عواقب حوادث احتمالی می پردازیم.و با شناسایی راهکارهای حوادث محتمل در واحد مذکور به تحلیل پیامد برای برای آنها پرداخته و شناسایی بخش هایی که در آنها احتمال آسیب و خسارت بیشتری وجود دارد می پردازیم و همچنین با تمرکز بر امکانات موجود واحد و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مفید از میزان تلفات انسانی صورت گرفته تا حد زیادی کم کنیم.

کلیدواژه ها:ایمنی – ارزیابی ریسک – تحلیل پیامد