انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مدیریت management

انجام پایان نامه مدیریت management

دپارتمان مدیریت در گروه مشاوران ایران تز از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور می باشد.این دپارتمان در حوزه چاپ مقالات و پروپوزال و پایان نامه آماده همکاری با دانشجویان می باشد.گرایش هایی از رشته ی مدیریت که کارشناسان ایران تز در آنها آمادگی همکاری با دانشجویان را دارند به شرح زیر می باشد:

انجام پایان نامه مدیریت در گرایش های زیر:

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی

انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال مدیریت:

نگارش پروپوزال مدیریت یکی از گامهای اولیه و مهم در انجام پایان نامه مدیریت می باشد.از آنجا که بسیاری از دانشجویان در نحوه ی نگارش پروپوزال خود دچار مشکلاتی می گردند ارائه ی مشاوره ی رایگان از جمله فعالیت های گروه مشاوران ایران تز قرار گرفته است.به همین منظور شما می توانید با مشاوران رشته ی خود در ارتباط بوده و سوالات خود را در زمینه ی تخصصی مطرح نمایید.

عنوان پروژه:بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بانک های ایرانی و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتری (مطالعه موردی بانک ملت)

چکیده: مدیریت ارتباط با مشتری از طریق مسیرهای ارتباطی ممکن بر حفظ روابط سودآور با مشتریان تکیه دارد. رشد سریع اینترنت و استفاده وسیع از آن فرصتها و چالشهای جدیدی را در زمینه کاربرد این مفهوم در کسب و کار ایجاد کرده است. واژه مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان یا eCRM آخرین نمونه از جهان ارتباط با مشتری است که اینترنت را به عنوان مسیر مهم ارتباطی مدنظر قرار می دهد. در این میان بانک ها به عنوان موسسات خدماتی که دائما در تعامل با مشتریان خود هستند، میتوانند از این رویکرد بسیار بهره ببرند. به وسیله این تکنولوژی می توان مشتریان را شناسایی کرد و به صورت کاملا هدفمند به آنها خدمات مناسب را ارائه نمود. در این پژوهش مدیریت الکترونیکی روابط مشتریان در بانک های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و به طور مشخص بر عملکرد بانک ملت به عنوان یکی از بانک های دولتی که در این زمینه تقریبا پیشگام بوده است، تمرکز شد. سپس چالش های بانک های ایرانی در پیاده سازی این سیستم مورد توجه قرار گرفت و چهارچوبی برای پیاده سازی این سیستم در بانک پیشنهاد شد و همچنین در بررسی تاثیر eCRM بر رضایتمندی مشتری با پرسشنامه ای که توسط مشتریان جاری الکترونیک ملت تکمیل شد، مشخص گردید که بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات پشتیبانی توسط با تک و همچنین اطلاع رسانی مناسب بانک با استفاده از کانال های الکترونیک در رضایتمندی مشتریان تاثیر به سزایی داشته است.

کلمات کلیدی: مشتری، ملا۔ یریت ارتباط با مشتری، ملا۔ یریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، فناوری اطلاعات 1، بانکداری الکترونیک 2، تجارت الکترونیک 3، مشتری مداری، رضایتمندی مشتری

عنوان پروژه:بررسی وضعیت مدیریت دانش مشتریان و مدیریت تعامل با آنها در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه کشور (مطالعه موردی: بیمه های ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان)

چکیده:تحقیق حاضر برای بررسی وضعیت مدیریت دانش مشتریان و مدیریت تعامل با آنها در سیستم مدیریتارتباط با مشتریان در صنعت بیمه کشور تهیه شده است که برای بررسی ابعاد آنها از مدل چنگ و یانگ استفاده گردیده است. این پژوهش از نوع توصیفی و روش اجرای آن از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، ۸۰ نفر از کارکنان ۵ شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان می باشد که همگی در بخشهای فنی و بازاریابی ستادهای شرکت های بیمه مشغول به فعالیت می باشند؛ متغیر مستقل تحقیق مدیریت دانش مشتریان و متغیر وابسته مدیریت تعامل با مشتری است. اطلاعات لازم برای تحقیقی حاضر با استفاده از پرسشنامه استاندارد، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مدیریت دانش مشتریان تأثیر زیاد و مثبتی بر روی مدیریت تعامل با مشتری دارد. همچنین در انتهای تحقیق پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت مدیریت دانش مشتریانو مدیریت تعامل با آنها مطرح شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت دانش مشتریان، مدیریت تعامل با مشتریان

عنوان پروژه:شرايط، عوامل و فرايندها در نظام توسعه خلاقيت در سازمان

چکیده:تحقیق حاضر با هدف اصلی یافتن شرایط، عوامل و فرآیندهای مؤثر بر خلاقیت در سازمان برای طرح مدل نظام توسعهٔ خلاقیت در سازمان انجام شده است. سازمان ها به ویژه بنگاه ها در شرایط شدیدا متحول و نامتعین امروز نیازمند ایجاد شایستگی محوری برای دستیابی به مزیت رقابتی در بازارند. در این راستا، یافتن عناصر و عوامل درونی برای ایجاد زمینه در رسیدن به این گونه قابلیت ها، اهمیتی ویژه می یابد. تحقیقات، مطالعات و مشاهدات در روند حرکت شرکت ها و دیگر سازمان های موفق جهان نشان می دهد که در راستای ارتقاء شایستگی ها و رشد توانائی های رقابتی، خلاقیت در نظر آنان جایگاهی حیاتی یافته است. نگاهی به استراتژی عالی تمامی شرکت های موفق و پیشرو جهان نشان می دهد که آنان با پذیرش اهمیت تعیین کنندهٔ توانائی های ذهنی انسان، تکیه بر رشد و ارتقاء خلاقیت را در زمره مهمترین زمینه های توسعه خویش قرار داده اند. منابع و روش این پژوهش شامل موارد زیر بوده است:

- زمینه یابی: شامل نظرسنجی دربارهٔ خلاقیت در سازمان .

- مصاحبه: شامل دو نوع ساختار یافته و باز؛ برای سنجش فضای خلاقیت در سازمان .

- کاربینی: شامل بررسی یک شرکت از نظر روند حرکت خلاقیت در سازمان و شرایط و عوامل دخیل در آن .

- مطالعه: استفاده از طیف گستردهای از نظریه ها و پژوهش ها دربارهٔ مفهوم خلاقیت، خلاقیت فردی، خلاقیت سازمانی؛ شامل بیش از 180 پژوهش در زمینه مفهوم خلاقیت و ویژگی های آن.

تجربیات و یافته های قبلی: شامل نتایج فعالیت پژوهشگرد چهار بعد پژوهش، مشاوره، آموزش و کاربرد خلاقیت در سازمان های تجاری، اجرائی و تحقیقاتی طی 12 سال گذشته .

بررسی و اصلاح طرح نظام توسعه خلاقیت توسط کارشناسان عالی رتبه خلاقیت کشور

یافته های پژوهشی در چهار بخش شامل موارد زیر بوده است.

1- یافته ها و بررسی مطالب درباره: مفهوم خلاقیت، فرآیند تفکر خلاق، خلاقیت فردی و ویژگی های فردخلاق

2- زمینه ها، شرایط و عوامل خلاقیت در سازمان شامل:7 زمینه اصلی که عبارتند از:

فضای سازمان؛فرهنگ سازمانی؛نیروی انسانی؛ساختار؛نظامها و شیوه ها؛دیدگاه، رسالت، اهداف و ارزشهای سازمان؛مدیریت و رهبری.

مجموعه هفت زمینه اصلی ذکر شده در تعامل با یکدیگر و به صورت درهم تنیده بر خلاقیت تأثیر دارند.

3- بررسی ها نشان داد که برای توسعه خلاقیت در سازمان ها علاوه بر شیوه ها و فرآیندهای وابسته به شرایط و موقعیت خاص و منطبق با ویژگی های درونی هر سازمان، راهکارهای عمومی نیز باید به کار گرفته شود. بنابراین، بخش دیگر یافته های این پژوهش شامل راهکارهای عمومی توسعه خلاقیت در سازمان بود که طی 25 مورد راهکار معرفی شده است.

4- یکی از پرسش های پژوهشی بررسی امکان وجود سیستم توسعه خلاقیت در سازمان بود. یافته های پژوهشی نشان داد که تنها با مجموعه ای از فرآیندها و مکانیزم ها در دیدگاهی نظام گرا و به صورت همه جانبه و برخوردار از حرکتی پایدار و مستمر می توان به پایداری حرکت توسعه و بروز خلاقیت در سازمان دست یافت. برای این منظور، طرح نظام توسعه خلاقیت در سازمان طراحی و ایجاد شد.

در بررسی برای سوابق چنین سیستمی در پایگاه های اطلاعاتی جامع مانند یو ام آی، ابسکو، ... بزرگترین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه های مدیریت، سازمان و روان شناسی سازمانی از قبیل استنفورد، ام آی تی، پنسیلوانیا، تگزاس، جورجیا، نیویورک (از جمله ایالتی بوفالو )، یو سی ال ا، انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، کیمبریج، لندن، آکسفورد، منچستر،... محافل اصلی مدیریت و روان شناسی جهان چون انجمن مدیریت امریکا، انجمن در بررسی برای سوابق چنین سیستمی در پایگاه های اطلاعاتی جامع مانند یو ام آی، اباسکو، ... بزرگ ترین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه های مدیریت، سازمان و روان شناسی سازمانی از قبیل استنفورد، ام آی تی، پنسیلوانیا، تگزاس، جورجیا، نیویورک (از جمله ایالتی بوفالو )، یو سی ال ا، انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، کیمبریج، لندن، آکسفورد، منچستر،... محافل اصلی مدیریت و روان شناسی جهان چون انجمن مدیریت امریکا، انجمن مدیران انگلستان، انجمن روان شناسی امریکا،... و نیز نشریات معتبر و پیشرو جهان از قبیل HBR، روان شناسی امریکائی،... سازمان ها و شرکتهای بزرگ و پیشرو جهان از قبیل مایکروسافت، جی ئی، تویوتا، جی ام، فورد، 3 ام، ناسا، پروکتر اند گمبل، آی بی ام، دل، یونیلور، اینتل، و مانند آنها هیچگونه نمونه مشابهی یافت نشد.

کلیدواژه ها:توسعه خلاقیت،بنگاه اقتصادی،پایگاه اطلاعاتی

عنوان پروژه:مساله زمان بندي پروژه با هدف كمينه نمودن هزينه هاي ديركرد/زودكرد فعاليتهاي پروژه با در نظرگرفتن محدوديت منابع و تاخيرات حداكثر

چکیده:در این پژوهش، مسئله زمانبندی پروژه تحت محدودیت منابع وبا در نظر گرفتن روابط تقدم و تأخر به خصوص تأخیرات حداکثر با هدف کمینه نمودن هزینه ی زودکرد دیرکرد فعالیتهای پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله ی زمانبندی پروژه با محدودیتهای در نظر گرفته شده در این پژوهش، یک مسئله ی NP-Hard می باشد و حل آن تنها از طریق روشهای ابتکاری و فوق ابتکاری امکان پذیر است. پس از مطالعهای دقیق و جامع روشهای ابتکاری و فوق ابتکاری زمانبندی پروژه و عملکرد آنها، الگوریتم ژنتیک به عنوان الگوریتم اصلی این پژوهش برگزیده شد. عناصر و اجزای این الگوریتم مانند ساختار کروموزوم، عملگرهای تابع برازندگی، بازترکیبی و جهش، معین و شرح داده شدند. همچنین فرایندی به نام جستجوی موضعی که برای بهبود زمانبندی یافته شده توسط الگوریتم ژنتیک اولیه به کار می رود به تفصیل بیان گردید. بیش از ۲۰۰ مسئله به وسیله ی این روش حل گردید و کارائی این الگوریتم که توسط زبان برنامه نویسی C کد گردیده است مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج محاسباتی آن ارائه گردیده است. نتایج آزمایشات کاملاً رضایت بخش است.

کلمات کلیدی: زمانبندی پروژه، محدودیت منابع، تأخیرات حداکثر، روابط تقدمی ، الگوریتم ژنتیک

عنوان پروژه:بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر بهره وري در شركت الكتريك خودرو شرق و ارائه مدل بهبود با استفاده از متدلوژي شش سيگما

چکیده:در دنیای صنعتی امروز، همه چیز در حال تغییر می باشد. این تغییرات که به طور مثال در دانش و نیازها و یا در تقاضای انسانها می تواند رخ داده باشد باعث تغییر شرایط انحصاری برخی شرکتها، به بازارهای رقابتی شده است. به همین علت مدیران واحدهای تجاری باید به دنبال متدهای و ابزارهای جدید مدیریتی باشند تا بتوانند ارزش محصولات تولیدی خود نزد مشتریان را ارتقاء دهند.

از طرفی، طبق اعلام سازمان بهره وری آسیا(APO) بهره وری کل عوامل در ایران در رده ۱۸ در بین کشورهای آسیایی می باشد و در آمد سرانه هر ایرانی حدود ۲۰۰۰ دلار در صورتیکه درآمد سرانه هر ژاپنی حدود ۴۰۰۰۰ دلار می باشد. به همین دلایل می باشد که محصولات ما نمی تواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند. بر این اساس دولت در برنامه چهارم ۵ ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی و صنعتی و سیاسی، ۳۰ درصد از رشد اقتصادی را از محل ارتقاء بهره وری کل برنامه ریزی کرده است.در این پژوهش اینجانب شاخصهای بهره وری شرکت الکتریک خودرو شرق (از شرکتهای تابعه ایران خودرو) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با اهداف بلند مدت شرکت که در قالب طرح تجاری تدوین شده بود، مقایسه نمودم  و سپس این شاخصها را با نرم افزار AHP رتبه بندی نمودم. تا علتهای بهبود در شرکت مشخص گردد.سپس متد شش سیگما و چرخه بهبود  توضیح داده شده است در نهایت راهی اجرایی جهت پیاده سازی متدا شش سیگما برای بهبود شاخص بهره وری پیشنهاد شده است.

کلید واژه:بهره ورى،شش سیگما، مقایسه با اهداف ، صنعت خودرو و قطعه سازی

عنوان پروژه:ارزيابي اعتماد بيش از حد در بازار بورس اوراق بهادار تهران (آزمون واكنش سرمايه گذاران به اطلاعات خصوصي و عمومي)

چکیده:دانشمندان حوزهای مالی رفتاری میکوشند با وارد کردن تورشهای رفتاری که در حوزه ی روانشناسی شناخته شدهاند، مدلهای مالی را به واقعیت نزدیک تر کرده و قدرت توضیح دهندگی آفا را افزایش دهند. یکی از شناخته شدهترین تورشهای رفتاری که در ادبیات مال رفتاری نیز به آن توجه شده، اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران است؛ به این معنا که افراد در زمینههای مختلف توانایی خود را بیشتر از آنجه واقعاً هست، در نظر میگیرند. مدلهای مختلفی در حوزه ی ادبیات نظری به بررسی اثر این تورشی بر بازارهای مالی پرداختهاند. به علاوه در حوزهی ادبیات تجاری نیز برای یافتن پاسخ این سوال که آیا در سرمایهگذاران اعتماد بیش از اندازه وجود دارد یا خیر، مدلهای متفاوق برای بررسی فرضیات حاصل از مدلهای تئوریک معرفی شدهاند. یکی از اثرات مهم این تورش بر بازارهای مال، فراواکنشی قیمت ها نسبت به سیگنال اطلاعات خصوصی و فروواکنشی به سیگنال عمومی است. در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از آزمون این فرض، شاهدی برای وجود اعتماد بیش از حد در سرمایهگذاران ایرانی بیابیم. برای این منظور از یک مدل VAR دو متغیره، با میانگین (و میانگین موزون) نرخ بازده و حجم معاملات (و نیز نرخ فروش) به عنوان متغیرهای حاضر در مدل استفاده کردم. با استفاده از نتایج این مدل و نیز نتایج حاصل از مدلهای نظری اعتماد بیش از حد، سیگنالهای اطلاعات عمومی و خصوصی را از یکدیگر تفکیک کرده و با استفاده از توابع پاسخ - محرک توانستیم اثر هریک از این شوکهای ساختاری را بر سطح قیمت سهام ۷۸ شرکت پرمعاملهای حاضر در بورس در فاصله ی سالهای ۸۷-۱۳۷۸ بیابیم. نتایج حاصل نشان از وجود فروواکنشی قیمت ها نسبت به سیگنالهای عمومی در سطح معنی داری ۹۵٪ دارند. وجود فراواکنشی، هرچند در نمودارهای پاسخ به محرک قابل مشاهده است، در سطوح معنیداری بالا تأیید نمیشود.

واژه های کلیدی: اعتماد بیش از حد، فروواکنشی و فراواکنشی قیمتها، سیگنالهای اطلاعات عمومی و خصوصی،توابع پاسخ - محرک

عنوان پروژه:مدل کسب و کار تامین کننده برای صنایع کوچک و متوسط بر مبنای فناوری اطلاعات

چکیده:تغییرات زیاد در حوزه های فناوری صنایع مختلف، و دیدگاههای مدیریتی در جهان و همچنین جهانی سازی موجب شده است که صنایع کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات اقتصاد مورد توجه قرار بگیرند. و توسعه این گونه صنایع از اولویتهای اکثر دولتهای جهان باشد. از سوی دیگر فناوری اطلاعات، تحول شگرفی در همه ابعاد زندگی انسانی گذاشته است. و حوزه گسترده ای از علوم را پدید آورده است که با شتاب زیادی حرکت می کنند. تا تاثیر بهتری بر زندگی بشر داشته باشند. اما بدون شک بدون انجام مطالعات جامع و کاربردی برای طراحی کلان طرحهای مرتبط با فناوری اطلاعات این دایره علوم نمی توانند به درستی پاسخگوی نیازهای صنایع ودیگر حوزه ها باشند. در این بین صنایع کوچک و متوسطه نیازمندیهای اطلاعاتی و مبادلهای بسیار زیادی دارند تا بتوانند توانایی رقابتی داشته باشند و کسب و کار مناسب و پایداری تعریف نمایند. در کشور ما ایران، صنایع کوچک و متوسط قسمت بزرگی از مشاغل موجود در کشور را تشکیل می دهند، یکی از راههای افزایش پرتفلوی کارایی و بهینگی این صنایع، استفاده از فناوری اطلاعات در ابعاد گوناگون در این کسب و کارهاست، اما تحقیقات مختلفی نشان داده است، که این صنایع در بسیاری از موارد توانایی استفاده بهینه از فناوری اطلاعات وفضای مجازی را ندارند. در این تحقیق مامیکوشیم با استفاده از مفاهیم مدل کسب و کار و تلفیق مدلهای موجود، مدلی را در سطح کلی به وجود آوریم که بتوان با کمک آن کسب و کاری را راه اندازی کرد که پاسخگوی نیازهای صنایع کوچک و متوسط به فناوری اطلاعات و حوزههای مرتبط باشد. در ادامه مدل به وجود آمده را در یکی از شاخههای صنایع کوچک و متوسط طراحی تفضیلی مینماییم و آن را اجرا می کنیم. و در نهایت نتایج اجرای مدل را با معیارهای تعریف شده اندازه گیری مینماییم، با این امید که این تحقیق بتواند راهگشای کارآفرینان و جویندگان حوزههای پنهان کسب و کار باشد.

کلمات کلیدی: مدل کسب و کار ، صنایع کوچک و متوسط ، فناوری اطلاعات ، صنایع پوشاک و مد،استراتڑی

عنوان پروژه:ارايه مدل مناسب براي سنجش كمي بهره وري بانك صنعت و معدن و پيشنهاد سيستم انگيزشي مناسب جهت ارتقاي بهره وري

چکیده:در جهان امروز، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم راهبردی در سطوح تولیدی و خدماتی مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت سنجش علمی و تعیین معیاری جهت اندازه گیری بازدهی فعالیتهای یک سیستم خدماتی یکی از مسائل مهم جهت برنامه ریزی صحیح کار و برآورد توسعه در این نوع سیستم ها می باشد. موضوع بهره وری در بانک صنعت و معدن بعنوان یک سازمان خدماتی که وظیفهٔ خطیری جهت توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد از اهمیت بالایی برخودار است. از این رو سعی شده است مدلی جامع ارائه شود که در برگیرندهٔ کلیات فعالیتهایی که در بانک انجام میشود، باشد.در این روش فعالیت های بانک به پنج بخش عمده تقسیم شده، آنگاه برای هر بخش شاخصهایی شناسایی و تعریف شده است. سرانجام شاخصی ها با توجه به اهمیتی که دارند به روش تحلیل سلسله مراتبی با همدیگر تلفیق گردیده و فرمول نهایی بهره وری کل بانک را ایجاد نموده اند.

کلمات کلیدی: بهره وری ،تحليل سلسله مراتبی ،شاخص بانک صنعت و معدن

عنوان پروژه: ارائه متدولوژي تعيين استراتژي پياده سازي نظام يكپارچه برنامه ريزي منابع سازمان

چکیده:با توجه به آنکه روند جهانی شدن رو به گسترش می باشد و خواه و ناخواه این سیلاب کشور ما را نیز با خود به حرکت و مسیر خود خواهد کشاند، می بایستی به سرعت به سمت استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی و همچنین برخورداری از روشهای پیشرفته مدیریتی پیش برویم و راه نرفته و مسیر عقب مانده صنعت خود را جبران کنیم. در عصر کنونی فناوری اطلاعات در بخش سیستمهای اطلاعاتی از یک سو و پیشرفت تکنیکهای مدیریتی از سوی دیگر ابزار مناسبی در اختیار سازمانها گذاشته اند. تلفیق شده و تکوین یافته این دو، ابزار توانمندی را ساخته که می توان با پیاده سازی موفق آن سبب تحولات شگرفی در سازمان باشیم. این سیستمها، نظام یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) نامیده میشود. با وجود اینکه اولین نرم افزارهای ERP از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بازار عرضه شده اند، اکنون بسیاری از سازمانهای مهم در دنیا ERP را مستقر نموده اند. بحث پیاده سازی ERP در سازمانها رواج زیادی یافته است. اما به دلیل هزینه بالا و ریسکهای مربوط به پیاده سازی آن و عدم وجود دانش و آگاهی مناسب در کشور تاکنون کمتر سازمان داخلی حاضر به اقدام در این راه شده است. در این پایان نامه تمرکز بخشی پیاده سازی ERP موارد و تجارب پیاده سازی در مقالات متعدد مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها فاکتورهای مهم و بحرانی در موفقیت معرفی گردیده است. سپس به دسته بندی استراتژیهای پیاده سازی ERP پرداخته شده است. نگارنده با عنایت بر کتب متعدد و مقالات همچنین با تکیه بر چهارچوب تجربه شده مناسب موفق به تدوین متدولوژی پیاده سازی ERP با تمرکز بر ابعاد استراتژیک آن اهتمام ورزیده است. متدولوژی حاضر از آنجا که بر پایه های محکم تحقیقات ومطالعات اخیر میباشد و با ابزارهای مناسبی تجهیز شده است میتواند به عنوان متدولوژیی که ریسک پیاده سازی ناموفق درکشور را به شدت کاهش دهد مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:نظام یکپارچه،برنامه ریزی منابع سازمان ،فناوری اطلاعات

عنوان پروژه:طراحي سيستم اطلاعات مديريت امور مالي شركت گاز استان ايلام

چکیده:اطلاعات به عنوان یکی از منابع حیاتی هر سازمان تلقی شده و عامل اصلی در فرایند تصمیم گیری مدیران و افزایش بهره وری یک سازمان به حساب می آید. اداره موفق یک سازمان در شرایط موجود با پیچیدگیهای روز افزون محیطی، شتاب تغییرات و افزایش رقابت، نیازمند تصمیم گیریهای صحیح و به موقع توسط مدیران سازمان ها است که خود مستلزم دریافت اطلاعات مورد نیاز به صورت صحیح، دقیق و به هنگام و مرتبط می باشد. فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیران از طریق طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه در هر سازمان امکان پذیر بوده و انجام این مهم نیز بستگی کامل به شناخت و تعیین نیازمندیهایی اطلاعاتی شغلی مدیران خواهد داشت. با توجه به نوپا بودن شرکت گاز استان ایلام و عدم وجود یک سیستم اطلاعات مدیریت و گزارشات مناسب مدیریتی، مدیران ارشد و میانی شرکت جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب و به موقع با مشکلات فراوانی روبرو هستند و گاها جهت تهیه یک گزارش با فرمت مورد نیاز زمان زیادی صرف می گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع و نیاز شرکت گاز استان ایلام، بخصوص در تصمیمات مالی، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت امور مالی شرکت بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب شده است. در این تحقیق با استفاده از متدلوژی ساخت یافته و نگرشی متفاوت با متدلوژیهای سنتی به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت امور مالی پرداخته شده است. برای دستیابی به نتیجه فوق به روشی کتابخانه ای، مشاهده ای و مصاحبه نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید. در این تحقیق ابتدا به کلیات پژوهشی و ادبیات تحقیق و سپس به تشریح فعالیت گاز ایلام و وظایف امور مالی پرداخته، و در نهایت ضمن تحلیل عملیات مالی واحدهای مختلف حسابداری جاری-حسابداری عمرانی حسابداری اموالحسابداری کالا حسابداری حقوق ودستمزد بودجه و خزانه داری با تکنیکهای نمودار جریان اطلاعات تشریح پردازشها و نمودار جریان کار نسبت به طراحی خروجی های مورد نیاز مدیران شرکت، تعیین فرمت خروجی ها وتعیین سطوح دسترسی و طراحی فرهنگ داده ها اقدام شده است.

واژههای کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، نمودار جریان اطلاعات، تشریح پردازشها

عنوان پروژه: مديريت پيچيدگي در پروژه هاي طراحي و توسعه محصولات و سيستم هاي پيچيده جديد

چکیده:در این پایان نامه به ارائه تعریف پیچیدگی پروژه (یا محصول) و شناسایی عوامل ریشه ای شکل دهنده و تشدید کننده پیچیدگی در یک پروژه طراحی و ساخت محصول جدید پیچیده و نیز سطوحی که این عوامل اثر گذاشته و یا قابل تحلیل هستند و نهایتاً مشکلاتی که برای مدیر پروژه ایجاد می کنند پرداخته شده است. با توجه به ادبیات بررسی شده در این حوزه، این عوامل از دو دسته کلی پیچیدگی ناشی از ساختار و پیچیدگی ناشی از عدم قطعیت» بوده و در چهار سطح محصول، فرآیند، سازمان و نیز بین سطوح فوق تأثیر گذاشته و نیز قابل تحلیل می باشند. پیچیدگی ناشی از تأثیرگذاری عوامل معرفی شده درون سطوح ذکر شده، مشکلاتی برای مدیر پروژه در چند حوزه اصلی از فعالیتهای وی مانند انجام هماهنگی،تصمیم گیری و نیز اجرای پروژه ایجاد می کند. این عوامل در یک چهارچوب به نام تحلیل پیچیدگی دسته بندی شده اند و به کمک آن میتوان علت بروز و نقطه اثرگذاری پیچیدگی در یک پروژه طراحی و توسعه محصول جدید پیچیده را تحلیل نمود. روش های مختلف و شناخته شده مدیریت پیچیدگی مانند روش تجزیه و ترکیب محصول و یا روش ماتریس ساختار وابستگیها هر یک به مدیریت برخی از عوامل اثرگذار یا حوزه های اثرپذیر پیچیدگی می پردازند که حیطه پوشش آنها بوسیله چهارچوب ارائه شده قابل تحلیل است.

واژههای کلیدی:توسعه محصول جدید،محصولات و سیستم های پیچیده،پیچیدگی پروژه،مدیریت پیچیدگی پروژه

عنوان پروژه:بررسی کیفی فرایند مدیریت ریسک در سرمایه گذاریهای خطرپذیر

چکیده:مفهوم ریسک و مدیریت ریسک در طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر به علت دارا بودن شاخصه هایی همچون ریسک بالا، نرخ رشد بالاتر، بازگشت سرمایههای بلندمدت و نبود تضمین برای بازگشت سرمایه ماهیتاً با انواع دیگر طرح های سرمایه گذاری متفاوت است.

مهمترین ریسکهایی که یک طرح سرمایه گذاری خطرپذیر بدان مبتلا خواهد بود، عمدتاً در حوزه ریسکهای فنی و عملیاتی است که در مسیر تحقق اهداف طرح نمایان می گردند. این ریسکها را به طور کلی میتوان نشأت گرفته از ماهیت نوپا بودن شرکتها و نبود تجربه کافی، مشکلات مدیریتی شرکتها، تکنولوژیهای مورد استفاده و مشکلات مربوط به تولید، عملیات و بازاریابی محصولات و خدمات دانست. بدین منظور پیش از هر اقدامی ضروری است دسته بندی مشخصی از ریسکهای طرح در اختیار باشد تا بتوان بر آن مبنا، به مدیریت ریسک پرداخت. لذا در این تحقیق با بررسی تحقیقات مختلف صورت گرفته در این حوزه، دسته بندی جامعی از انواع ریسک طرحهای پرریسک آورده شده است.

مبحث مدیریت ریسک با موضوع آنالیز فرایندهای تصمیم در شرکتها عملاً دو روی یک سکه اند بدین معنا که تمرکز بر فرآیند تصمیم گیری و شناخت نااطمینانیهای موجود در نتایج هر یک از تصمیمات و نهایتاً افزایش کیفیت تصمیمات، می تواند باعث کاهش نااطمینانیها و ریسکهای بعدی شود. لذا در بحث مدیریت ریسک به ویژه در طرحهای پرریسک، بایستی به دنبال نقاط کلیدی تصمیم گیری بود و محوریت مدیریت ریسک را بر کاهش ریسک ناشی از این تصمیمات استوار کرد.

با این توضیح، می توان گفت که بهترین و کاربردی ترین روش مدیریت ریسک در سرمایه گذاریهای پرریسک، استفاده از یک فرآیند تدریجی و مرحلهای برای ارزیابی فرصتها و توسعه طرحهاست که می تواند چندین و چند ابزار مدیریت ریسک را در درون خود داشته باشد. در این رویکرد، مراحل مختلفی جهت ارزیابی و سپس توسعه و اجرای طرح طراحی میشوند و در هر مرحله ابزارها و روشهای خاصی جهت شناخت و مدیریت ریسک بکاربرده می شود. بدین ترتیب، ریسکهای مربوط به سرمایه گذاری خطرپذیر به انتهای طرح منتقل نخواهند شد و بسیاری از مشکلات در مراحل اولیه برطرف خواهند شد.

در این راستا، مدل مفهومی جامعی در خصوص ارزیابی مرحله ای طرح ها و روشهای کاهش ریسک در هر مرحله، در این تحقیق ارائه شده است. در این روش، فرایند ارزیابی طرح به سه مرحله با نامهای تعاملات اولیه، ارزیابی مقدماتی و ارزیابی موشکافانه تقسیم می شود که در هر مرحله به تفصیل روشهای مدیریت ریسک توضیح داده شده است. همچنین به جهت کاربردی تر شدن مدل، این مدل برای یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر داخلی نیز پیاده سازی شد که نتایج آن در فصل انتهایی آمده است.

کلیدواژه ها:سرمایه گذاری خطرپذیر،مدیریت ریسک ،تکنولوژی پیشرفته

عنوان پروژه:بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در بانک های ایرانی و تاثیر آن بر رضایت مندی مشتری

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتری از طریق مسیرهای ارتباطی ممکن بر حفظ روابط سود آور با مشتریان تکیه دارد. رشد سریع اینترنت و استفاده وسیع از آن فرصتها و چالشهای جدیدی را در زمینه کاربرد این مفهوم در کسب و کار ایجاد کرده است. واژه مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان یا eCRM آخرین نمونه از جهان ارتباط با مشتری است که اینترنت را به عنوان مسیر مهم ارتباطی مد نظر قرار میدهد. در این میان بانک ها به عنوان موسسات خدماتی که دائما در تعامل با مشتریان خود هستند، می توانند از این رویکرد بسیار بهره ببرند. به وسیله این تکنولوژی می توان مشتریان را شناسایی کرد و به صورت کاملا هدفمند به آنها خدمات مناسب را ارائه نمود. در این پژوهش مدیریت الکترونیکی روابط مشتریان در بانک های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و به طور مشخص بر عملکرد بانک ملت به عنوان یکی از بانک های دولتی که در این زمینه تقریبا پیشگام بوده است، تمرکز شد. سپس چالش های بانک های ایرانی در پیاده سازی این سیستم مورد توجه قرار گرفت و چهارچوبی برای پیاده سازی این سیستم در بانک پیشنهاد شد و همچنین در بررسی تاثیر eCRM بر رضایتمندی مشتری با پرسشنامه ای که توسط مشتریان جاری الکترونیک ملت تکمیل شد، مشخص گردید که بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات پشتیبانی توسط باتک و همچنین اطلاع رسانی مناسب بانک با استفاده از کانال های الکترونیک در رضایتمندی مشتریان تاثیر به سزایی داشته است.

کلیدواژه ها: مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، فناوری اطلاعات ، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، مشتری مداری ، رضایتمندی مشتری

عنوان پروژه:بررسی ارزشیابی از عملکرد کارکنان آموزشی و کارایی آنان در منطقه ابتدایی آموزش و پرورش

چکیده:ارزشیابی در مدیریت آموزشی از عملکرد مقوله ای است که از دیرباز در مدنظر صاحبنظران و متفکران مدیریت بوده و آنان به این نتیجه رسیده اند که برای ارزیابی سازمان باید به عملکرد ساختار سازمان، عملکرد منابع انسانی سازمان و عملکرد یا تأثیر فعالیتهای مختلف سازمان بر محیط پیرامونی توجه کافی مبذول شود. در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی تیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش به کار برد. سازمانها نیز نیاز به شناخت کارایی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت تیروی انسانی خود را بهبود بخشند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبتی ایجاد کنند. این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزشیابی از عملکرد کارکنان آموزشی و کارایی آنان در مقطه ابتدایی آموزش و پرورشی پرداخته است. تحقیق مذکور در جهت تبیین اهداف و مسائل زیربنایی ارزشیابی عملکردی کارکنان دولت است که این طرح بر اساس تئوریهای مدیریت برمبنای هدف، مدیریت مشارکتی، مدیریت عملکرد و سایر تاکتیکهای مدیریتی طراحی شده است که بخشی از مدیریت منابع انسانی بوده و سعی در ایجاد ارتیاط سالم بین مدیریت و کارکنان دارد.

نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات به شرح ذیل اعلام میگردد.

الف) اجرای مشارکتی طرح ارزشیابی باعث تغییر رفتار شغلی در جهت بهبودی طرح و برنامه های ارزشیایی می گردد واین امر منجر به مشارکت فکری بین مدیر ومعلمان بر سر حدود و وظایف شغلی شده ونوعی خود کنترلی و همکاری از سوی معلمان محقق میگردد.

ب) اجرای ارزشیابی عملکردی صحیح باعث بهبودی روابط انسانی در محیط کار میگردد. بطوریکه این امر باعث افزایش همکاری مطلوب بین مدیر و معلمان و دانش آموزان و معلمان با یکدیگر گردیده و از بروز اختلاف و کاهش همکاری مطلوب جلوگیری میکند.

ج) اجرای ارزشیابی عملکردی صحیح باعث رشد یالقوه کارکنان، بالندگی آنها در امور سازمانها کارآیی و اثر بخشی آنها در تحقق اهداف سازمانی و انگیزش آنها در کسب مهارتهای شغلی می گردد.

د) ارزشیابی عملکرد صحیح موجب انجام به موقع تعهدات شغلی، انعطاف پذیری و رعایت سلسله مراتب اداری می شود.

ه) اجرای ارزشیابی عملکردی صحیح باعث کسب مهارتهای شغلی کارکنان به کار بستن روشهای نوین تدریسی استفاده از وسایل کمک آموزشی کوشش و اهتمام در بوجود آوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس می شود.

بنابراین نتیجه میگیریم که ارزشیایی کارکنان یکی از ابزارهای مؤثر ارتقاء کارآمدی، توانمتدی و بهسازی نیروی انسانی است که به کمک اطلاعاتی که از طریق ارزشیایی دقیق عملکردی تیروی انسانی به دست میآید برنامه ریزی شغلی، تصمیمات اداری، تشویقات و تنبیهات از مبانی مؤثر و موفق قابل دفاع برخورد میشود و در نتیجه مناسبات منطقی و نهادینه در سازمانها حاکم می شود. وبه رغم اشکالاتی که به طرح ارزشیایی کارکنان گرفته میشود باید گفت که این سیستم از زیربنای تئوریک بسیار قوی برخوردار است اما اشکالات عمده در عدم اجرای عملکرد صحیح بر اساسی اهداف استراتژیک سازمان می باشد. لذا لازم است سیاستگزاران و مجریان در جهت تشخیص نیازها و کمبودهای مهارتی و اجرای مدیریت عملکردی صحیح اقدام لازم را بعمل آورند.

عنوان پروژه:ارزیابی کیفیت خدمات دهی الکترونیکی شرکت قطارهای مسافری رجا

چکیده:موضوع بررسی این پایان نامه "بررسی و ارزیابی رضایت شهروندان از کیفیت خدمات دهی الکترونیکی در شرکت قطارهای مسافری رجاء" است. جامعه آینده یک جامعه دانش مدار خواهد بود و یک مشخصه اصلی این جامعه عبارت خواهد بود از:

1- بی مرزی : زیرا حرکت دانش از حرکت پول هم آسانتر و بی زحمت تر است.

2- پویایی بالارونده: که برای هر کسی از طریق کسب سهل الوصول آموزش و پرورش رسمی امکان پذیر است.

3- امکان مساوی، برد، باخت : هر کسی می تواند ابزار تولید را بدست آورد ولی همه قادر به برنده شدن نیستتد.

در این پایان نامه ما ادبیات مربوط به کیفیت خدمات الکترونیک را در سطح گسترده ای بررسی کردیم و در میان مدلها و ابزارهای مختلف سنجشی خدمات الکترونیک، متاسب ترین مدلی یعنی E-Qual را برای استفاده در این پایان نامه انتخاب کردیم. برای رسیدن به پاسخ سوال اصلی آنرا در چاچوب سه فرضیه مورد آزمون قرار دادیم. فرضیات تحقیق در این تحقیق سوال اصلی که پیش روی محقق قرار دارد این است که آیا شهروندانی که از خدمات دهی الکترونیکی شرکت قطارهای مسافری رجاء استفاده نموده اند از این خدمات رضایت دارند؟

فرضيه اول: قابلیت استفاده از خدمات الکترونیکی شرکت قطارهای مسافری رجاء از دیدگاه کاربران رضایت بخشی است. متغیرهای این فرضیه عبارتند از :

متغیر مستقل: قابلیت استفاده ،متغیر وابسته : رضایت استفاده کنندگان از وب سایت.

فرضیه دوم: کیفیت اطلاعات وب سایت شرکت قطارهای مسافری رجاء از دیدگاه استفاده گنندگان رضایتبخش است. متغیرهای این فرضیه عبارتند از :

متغیر مستقل : کیفیت اطلاعات، متغیر وابسته: رضایت استفاده کنندگان از وبسایت

عنوان پروژه: بررسی چگونگی اجرا و میزان رضایت مندی شهروندان و مسئولین شهر از اجرای طرح کارت پارک

چکیده:بانگاهی به کشورهای پیشرفته درمی یابیم که عامل اصلی رشد و تحولات عظیم فرهنگی، اقتصادی و صنعتی آنان مرهون توجه به تحقیق و ارزشیابی از طرحها و برنامه های اجرایی است. امروزه مشکلات ناشی از ترافیک به مرحله ای رسیده است که تنها با یک یا چند راهکار قابل حل نیست وبتظر میرسد در صورتی قابل حل است که مجموعه ای از راهکارها از جمله توسعه بخشی حمل و نقل عمومی، تکمیل شبکه بزرگراهی شهر مدیریت ترافیک به همراه نظارت دقیق بر اجرای مقررات به طور همزمان انجام شود. یکی از این راهکارها طرح کارت پارک میباشد این پژوهش بدلیل بررسی چگونگی اجرا و میزان رضایتمندی شهروندان و مسئولین شهر شیراز از اجرای طرح کارت پارک در سال ۱۳۸۵ میباشد. اهداف که این طرح دنبال می کند شامل موارد زیر میباشد:

الف) بررسی چگونگی اجرای طرح از طریق: آسیب شناسی اجرای طرح در شیراز از نظر مسئولین مردم (شهروندان)، پارک بانان

مشخص کردن هزینه های اجرای طرح برای شهرداری

تعیین میزان اشتغال زایی تاشی از اجرای طرح در شیراز

ب)بررسی میزان آگاهی از طریق:

تعیین میزان آگاهی شهروندان پارک بانان و مسئولین از اجرای طرح کارت پارک

ج) بررسی میان رضایت مندی از طریق:

بررسی میزان رضایت مندی شهروندان پارک بانان و مسئولین از اجرای طرح کارت پارک.

روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و با استفاده از تاکتیکهای مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده اطلاعات جمع آوری شد.

جامعه مورد نظر این پژوهشی کلیه سرنشینان اتومبیل ها(راننده خودرو) و پارکبانان موجود در خیابانهایی که در شیراز مشمول طرح پارکیان هستند و همچنین مسئولینی که به نحوی با این طرح در ارتباط هستند، بود.

نمونه گیری از پارکبانان به صورت تصادفی ساده و نمونه گیری از مسئولین به صورت هدفمند بود. حجم نمونه برای تکمیل پرسش نامه توسط رانندگان 1000 نفر و حجم نمونه برای پرسشنامه توسط پارکبانان ۱۰۰نفر و حجم نمونه برای مصاحبه با مسئولین ۱۰ نفر بود.

در این پژوهش سه نوع ابزار بکار رفته است:

1-پرسش نامه رضایت سنجی، حاوی ۲۲ سئوال که در آن رضایت آزمودنی ها از اجرای طرح کارت پارک در یک مقیاس ۵ درجه ی لیکرت سنجیده شد و پرسشنامه آگاهی سنجی حاوی ۱۱ سئوال چندگزینه ای بود.همچنین فرم مصاحبه ۱۲ سئوالی برای بررسی کیفی اجرای طرح کارت پارک استفاده شداین فرم به صورت حضوری توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل شدو مخاطب آن برخی از افسران راهنمایی و رانندگی و برخی از مسئولین شهری بودند. علاوه بر این فهرست ثبت مشاهده وثبت اطلاعات اشتغالزایی و هزینه های طرح کارت پارک استقاده شد.

بطور کلی نتایج حاصل از این طرح در خصوص آسیب ها و مشکلات کنونی طرح از نظر مردم شهروندان نشان داد که شهروندان به میزان متوسطی از اجرای طرح رضایت داشته اند. دراین خصوصی که آیا بین رضایتمندی شهروندان از اجرای طرح کارت پارک به تفکیک جنسیت-سن-تاهل و میزان تحصیلات شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد نتایج حاصله بیانگر آن است که بین میزان رضایتمندی زنان و مردان تقاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر میزان رضایت زنان اجرای طرح کارت پارک بیشتر از مردان است. همچنین هرچه سن افراد بیشتر می شود میزان رضایت آنها از اجرای طرح نیز بیشتر می شود مجردین نیز رضایت بیشتری از اجرای طرح کارت پارک داشته اند و با بالارفتن تحصیلات میزان رضایت از اجرای طرح بیشتر شده است. در مورد اینکه بین میزان آگاهی شهروندان به تفکیک جنسیت ،سن، تاهل و میزان تحصیلات شهروندان تفاوت معنی داری وجود دارد؟ اطلاعات حاصله نشانگر آن است که میزان آگاهی مردان نسبت به زنان در مورد طرح کارت پارک به میزان معنی داری بیشتر بوده است. همچنین میزان آگاهی میانسالان نسبت به پیران و جوانان بطور معنی داری بیشتر بوده است و نیز میزان آگاهی متاهلین نسبت به مجردها در مورد طرح کارت پارک به طور معنیداری بیشتر بوده است. میزان آگاهی افراد دیپلم نسبت به افراد با تحصیلات بالاتر از دیپلم و سیکل بطور معنی دارای بیشتر است. درباره این سئوال که آسیبها و مشکلات کنونی طرح از نظر پارکبانان چیست بیش از 50 درصد پارکبانان معتقدند که طرح کارت پارک توسط مامورین راهنمایی و رانندگی به خوبی پشتیبانی و کنترل نمیشود. همچنین مکان نصب تابلوها را نامناسب و در حد کم و خیلی کم آن را مناسب ارزیابی کرده اند. در مورد اینکه آیا بین میزان آگاهی پارک بانان به تفکیک سن وتاهل آنها تفاوت معنی داری وجود دارد نتایج بیانگر آن است که هرچقدر که سن بالا می رود میزان آگاهی پارکبانان نسبت به طرح کارت پارک بیشتر میشود. همچنین میزان آگاهی متاهلین (۷۰ درصد) نسبت به افراد مجرد (50 درصد) به طور معنی دارای بیشتر بوده است. بررسی میزان رضایت مسئولین از اجرای طرح از طریق مصاحبه انجام گرفت و نتایج بیانگر آن بود که رضایت مسئولین در حد بالای متوسط بوده ونیز مسئولین بطور کلی با اجرای طرح موافقت دارند. گروهی از آنان با ایجاد بعضی تغییرات در طرح نیز نظر مساعد دارند. این تغییرات بیشتر معطوف به ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف درگیر باطرح است.

عنوان پروژه: ارزیابی توانمندی تکنولوژی سازندگان قطعات خودرو و ارائه راهکار جهت کاهش شکاف دهی تکنولوژی موجود در این سازندگان

چکیده:

امروزه برای باقی ماندن در مرحله رقابت، سازمان ها ناگزیر باید به تحول تکنولوژی و ایجاد تکنولوژیهای پیشرفته روی بیاورند. تکنولوژی و بکارگیری آن در تولید محصولات، از مهمترین مسائل قابل توجه مدیران و صاحبان صنایع، برای بقا ، حفظ و توسعه بازارهای خود میباشد. امروزه بحث برنامه ریزی و تهیه برنامه های تکنولوژی، در سطحی بسیار وسیع مطرح شده است. در کلیه برنامه های تهیه شده، "ارزیابی توانمندی تکنولوژی بنگاه" یکی از مهمترین مراحل می باشد.

این پروژه با هدف ارزیابی توانمندی تکنولوژی سازندگان قطعات خودرو (مورد مطالعه ۲۰ سازنده گرید A ساپکو)و ارائه راهکار جهت کاهش شکاف دهی تکنولوژی موجود در این سازندگان، تدوین شده است.بدین منظور، پس از بررسی مدلهای مختلف و مطرح دنیا در خصوص ارزیابی توانمندی تکنولوژی، تعدادی از این مدل ها، جهت استفاده ارزیابی توانمندی تکنولوژی سازندگان قطعات خودرو انتخاب شده و با قراردادن این مدلها به عنوان پایه و تدوین چک لیستهای سخت افزاری و نرم افزاری (انسان افزار، اطلاعات افزار و سازمان افزار) بر اساس این مدلها و بومی شده، اقدام به "ارزیابی توانمندی تکنولوژی سازندگان" گردید. مدلهای انتخاب شده عبارتست از اطلس تکنولوژی، پورتر، تناسب تكنولوژي، ACT ، Time ، STMIS.

در نهایت، با تکمیل چک لیستها شکاف موجود بین "توانمندی تکنولوژی سازندگان قطعات خودرو با "تکنولوژی مطلوب و به متد دنیا" مشخص شده و راهکارهایی برای رفع شکاف ها پیشنهاد گردیده است.

واژگان کلیدی : تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی، ارزیابی توانمندی تکنولوژی، مدل های ارزیابی توانمندی تکنولوژی، شکاف تکنولوژی.